Cover groep neemt deel aan de Trofeeën 2016, georganiseerd in het salon Equip’Baie.
Automatische berekening van de U-veranda’s en vliesgevels.
Definitie van het product in enkele woorden:
Gezien de drie-dimensionale vormgevingsfunctie “Cover”, is het nu mogelijk om met één klik een berekening van de thermische prestaties van de bekleding van de veranda (Us in W/m²K) of vliesgevel (Ucw in W/m²K) te maken. Het resultaat wordt in ongeveer 20 minuten verkregen. Daarna wordt een gedetailleerd rapport gegenereerd met een beschrijving van elk onderdeel van de berekening. Methode gebaseerd op de Europese normen: EN 673, EN 6946, EN ISO 10211, EN ISO 10077-2 und EN ISO 12631.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken en prestaties van het product:
Het hulpmiddel komt onder de vorm van een PLUGIN die de software van het drie-dimensionale concept van de veranda en de facade “Cover” integreert.
Ongeacht de aard van het project, baseert de software zich op de geometrie van de verschillende delen van de profielen en verbindingsstukken, de lengtes en thermische eigenschappen (geleidbaarheid), composities van de vullingen en tussenlagen, de oppervlakken, voor het automatisch bepalen van de waarden Ug, Up en psi.
Deze informatie moet worden ingevuld door de profielleveranciers, paneel- en glasleveranciers.
De software berekent zeer snel de waarden Ug/Up van de vullingen dankzij de bekende samenstelling, de emissiviteit van de glazen, hun helling en gas (berekening gecertificeerd EN 673 Bijlage B).
De psi-waarden worden zeer snel berekend door een SOLVER tweedimensionale eindige elementen (gecertificeerd EN ISO 10211 Bijlage A en EN ISO 10077-2 maart 2013 Bijlage D).
De berekening van het warmetgeleidingscoëfficiënt Us (Usunroom) is gebaseerd op de “Unieke evaluatiemethode”, beschreven in de norm NF EN ISO 12631. Deze bestaat uit een wegingwaarde Ug/Up en hun gebied, psi-waarden en hun lengte ten opzichte van het totale oppervlak van de bekleding.
Het hulpmiddel berekent op dezelfde manier de Ucw-waarde (Ucurtainwall), warmtegeleidingscoëfficiënt van de vliesgevels.
Het resultaat wordt in minder dan 30 minuten verkregen en is toegankelijk voor elke schrijnwerker met de software. Dankzij het aspect van “automatische berekening” is er geen speciale kennis op thermisch vlak nodig.
Daarom kan elke veranda nu vergezeld gaan van een berekeningsnota die de thermische prestaties goedkeurt waardoor de reglementaire limiet gevalideerd wordt. U < 2.5 W/m²K! Waarin is het product innovatief? Innovatie op 3 niveaus voor de monteur/fabrikant van de veranda: TOEGANKELIJKHEID: Elke schrijnwerker met de software kan makkelijk de thermische prestatie van de te maken veranda berekenen. Vervolgens kan hij de totale geometrie van zijn project, het profieltype, het vullingstype wijzigen en de resultaten vergelijken. Hij kan ook de kwaliteit van zijn product doen gelden door middel van een U-waarde, lager dan de concurrentie en daardoor een hogere prijs rechtvaardigen. Gezien de technische gegevens worden ingevoerd door de leveranciers, moet de schrijnwerker geen warmtedeskundige zijn om een succesvolle verkoop te realiseren! SNELHEID: Een studiebureau of een procesontwikkelingsingenieurmaakt tussen 30 en 40 uur om een berekening van de U veranda (een combinatie van CAD-tools en thermische gereedschappen dimensionale) voor te bereiden. De software "Cover" verkrijgt in ongeveer 20 minuten hetzelfde resultaat, vanaf het moment dat het te maken project in 3D bestaat. Dit is een onovertroffen winst van tijd en geld! REGLEMENTAIR: Elke geïnstalleerde veranda in Frankrijk moet voldoen aan de onlangs aangenomen wettelijke limiet van U <2,5 W/m²K. Alleen een hulpmiddel als deze, die nauwgezet elke geldende norm respecteert (voor de U van de beglazing, voor de psi van de profielen en voor de algehele U), is in staat om deze waarde tegen lagere kosten en in een recordtijd te leveren.